Училища

Сливат две училища във Видин

На редовно заседание Общинският съвет Видин ще вземе решение за сливане на две училища в града. Това съобщават от община Видин. Предложението е за сливане на ОУ „Отец Паисий“ и СУ „Христо Ботев“ във Видин, като приемно учебно заведение трябва ще стане ОУ „Отец Паисий. Причината е в намалелия брой ученици и в двете учебни заведения.

Общо в двете училища учат 190 ученици. Предлага се още сградата на училище „Христо Ботев“ да се ползва за бъдещ филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ във Видин.

През миналата година Общински съвет Видин взе решение за преструктуриране на детските градини, като бяха закрити четири от тях в селата заради малкото деца в тях. Така от общо 16 детски заведения в общината, осем получиха статут на второстепенен разпоредител с бюджета.

Източник: novini.bg