Учители

След 4 г. се пенсионират 60% от учителите, само 2% са новопостъпили

 
През 2013 г. 60% от учителите в България ще навършат пенсионна възраст и тогава в училищата ще настъпи недостиг на преподаватели. Към момента младите учители са само 2,23%, съобщава Самуил Шейнин, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета
 
 
През 2013 г. 60% от учителите в България ще навършат пенсионна възраст и тогава в училищата ще настъпи недостиг на преподаватели. Към момента младите учители са само 2,23%. Това съобщава в интервю за БТА Самуил Шейнин, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета (www.srsnpb.com).
 
Сега българските училища изпитват недостиг на преподаватели по компютърни науки и чужди езици, но през 2013 г. и 2014 г. положението ще е същото по всички предмети, предупреждават от Съюза.
 
Началната учителска заплата в момента е 450 лв.
 
Съюза на работодателите в системата на народната просвета разработва програма, част от която е предложение началната учителска заплата да стане 550 лв. и всяка година да се увеличава с по още 100 лв., за да достигне минимум 700 лв. през 2015 г.
 
Програмата ще бъде представена в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН).
 
Програмата предлага още увеличение и в единния разходен стандарт за издръжка на учениците, на базата на който се формират делегираните бюджети на училищата. Догодина средният ще бъде 1380 лв., а за т.г. е 1250 лв.
 
Според Шейнин за 2010 г. в единния стандарт са прибавени и средствата за кариерното развитие и за диференцираното заплащане на учителите, т.е. няма реално увеличаване на стандарта и съответно така не може да се очаква промяна на заплатите.
 
Съюзът настоява да се преразгледа кариерното развитие на учителите, за да се даде възможност на младите педагози, ако демонстрират още на втората година добри резултати, да им бъде предоставена възможността да станат старши учители.
 
От съюза смятат още, че трябва да се подобри връзката с университетите и с факултетите по педагогика, за да се мотивират студентите с висок успех да стават преподаватели. Програмата предвижда тези факултети, от които дойдат най-много преподаватели, да получават субсидия от учиилищата.
 
Според Шейнин за Коледа само част от училищата в страната ще изплатят средства за т.нар. допълнително материално стимулиране, защото половината от тях изпитват финансови затруднения.
 
Шейнин посочва и точни цифри – около 25 на сто от учебните заведения няма да могат да раздадат такива плащания, 45 на сто ще дадат частични и само около 25 на сто спокойно ще си го позволят, като според него учителите ще получат тези възнаграждения до 10 декември.
 
В Съюза на работодателите в системата на народната просвета членуват около 60% от директорите на училищата и детските градини в страната. Към момента учебните заведения у нас са 2715, а около 1 800 са градините, според данни на организацията.