Учители

След като тематичното разпределени по групи се приеме на педагогически съвет, означава ли, че влиза в сила или директорът го защитава на по-горна инстанция?

След като тематичното разпределени по групи се приеме на педагогически съвет, означава ли, че влиза в сила или директорът го защитава на по-горна инстанция?
Тематичното разпределение е част от програмната система и съответно от стратегията за развитие на детската градина. Съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, стратегията се приема от педагогическия съвет и се одобрява от Обществения съвет в съответствие с чл. 269, ал. 1, т. 1.    

Източник: mon