Ученици

Слабите ученици от 1 до 4 клас няма да повтарят

„Законодателят си е дал сметка, че децата, които имат слаб успех в 1-и клас, са най-застрашени от ранно отпадане от училище. Да ги накараме да повтарят, почти винаги означава те просто да не се върнат в училище, да бъдат изцяло изключени от обществото, да се загубят талантът и възможностите им. А това води не само до икономически проблеми, безработица, но и до радикализъм”, заяви министърът на образованието Меглена Кунева.

Оказва се, че по-доброто решение е да се приложат мерки за повече допълнителна работа, особено за тези деца, на които българският не е майчин език. Предучилищното образование вече е задължително – там също са предвидени допълнителна помощ. 

Източник: МОН