Ученици

Слабите ученици от началния курс няма да повтарят годината

Учениците от първи до четвърти клас, които имат слаб годишен успех, няма да повтарят годината, но ще бъдат задължени да посещават допълнителни часове през лятото, за да наваксат пропуските. Това предвижда проект на държавен образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Изискването децата да не повтарят класа в началния етап е разписано във влизащия в сила на 1 август Закон за предучилищното и училищното образование, за да се предотврати ранно отпадане на децата от училище.

Освен това учениците, които срещат затруднения, ще могат да посещават допълнителни часове по време на учебната година, предвиждат и други стандарти като този за организацията на дейностите и приобщаващото образование.

Заместник-министър Диян Стаматов беше категоричен, че най-лошата перспектива е децата да не ходят на училище изобщо и затова трябва да се намират различни варианти за тяхното стимулиране. Той посочи, че за прилагането на мерките са необходими съвместни усилия и на други институции.

Учениците от пети до дванадесети клас, които имат слаб успех по някой предмет за годината, ще могат да се явяват, както и досега на поправителен изпит. Ще има две сесии – след приключване на учебната година и преди началото на следващата. Ако не успеят да повишат оценката си, тези ученици ще повтарят класа.

Източник: МОН