Институции

Скача стипендията за чужди студенти

От 135 лв. до 250 лв. скача размерът на стипендиите, предоставяни на студенти-чужденци, приети за обучение в България по Централноевропейската програма за обмен в университетското образование. Това предвижда проект на постановление на изменение на нормативните актове, свързани с финансирането на обучението във висшите училища и стипендиите.

Повишението от 115 лв. цели да се постигне по-справедливо компенсиране на разходите на тези студенти при престоя им у нас.

Българските курсисти, обучаващи се в чужди висши училища по тази програма за обмен, получават стипендии в размер приблизително 200 евро. От 1000 до 2000 пък се увеличават местата за обучение в БГ университет или научна организация за нашите сънародници в чужбина. Става дума за обучение в степените „бакалавър“ и магистър“. За шампионите на националните олимпиади по български език и литература и за първенците на випуски на средни и висши училища в райони с компактно население от българска народност в Украйна, Молдова, Сърбия, Румъния и Казахстан квотата пък се увеличава от 15 на 30. За образователната и научна степен „доктор“ завишението на приема е от 20 на 40 места.

Във все повече училища в чужбина се преподава български език и литература, история и география на България. Затова документът предвижда и увеличаване на броя на преподавателите, изпращани от образователното министерство във въпросните школа – от 30 на 50. Основни предпоставки за приетите промени са, че в страни като Украйна, Молдова, Сърбия, Македония и Албания се наблюдава трайна тенденция на увеличаване броя на кандидатите за студенти, докторанти и специализанти и повишен интерес към обучение в български висши училища и научни организации, става ясно от мотивите към документа.

Припомняме, че промените предвиждат още редукция на приема в определени специалности, сред които са „Икономика, „Администрация и управление“ и „Право“. Същевременно при приоритетните професионални направления с остър глад за специалисти като „Математика“, физични и химични науки, „Педагогика на обучението по…“ и др. предложеният прием от университетите няма да бъде намаляван от страна на държавата.

Източник: monitor.bg