Ученици

Скачат глобите за родители, които не пращат децата си на училище

Новият закон за предучилищното и училищно образование предвижда по-високи глоби за родители, които не осигуряват присъствието на децата си в детска градина или училище. Досега санкциите бяха между 20 и 100 лв., а занапред скачат от 50 до 150 лв., като при повторно нарушение могат да стигнат и до 500 лв.

Финансови наказания са предвидени и за автор или издател, който разпространява произведение, заблуждаващо, че е одобрено от министъра на образованието, като познавателна книжка, учебник или учебен комплект.

В момента глоба за нелегални учебници във все още действащия Закон за народната просвета липсва, но след приемането на Новия закон тя ще е между 5 и 10 000 лв. При повторно разпространение на подобни неодобрени от МОН учебници санкцията може да скочи до 20 хил. лв. Ако се разпространява учебник в отклонение от одобрения проект, наказанието е от 1000 лв. до 5000 лв.