Мнения

“Сирма Медия” ще доставя лицензи за е-уроци за учители и ученици

Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) подписа на 21 юли договор с издателството на мултимедийни електронни знания “Сирма Медия” за предоставяне на лицензионни права за ползване на софтуерни продукти (електронни уроци – ученическа и учителска версия) на “Young Digital Planet (YDP)” върху съществуващите и новозакупени системи в българските училища.
 
Това сочат данните от обявлението, публикувано  в електронния портал на обществените поръчки.
 
Предмет на възложената обществена поръчка е предоставяне на лицензионни права за ползване на софтуерни продукти на YDP и локализация и адаптация на 1000 електронни урока на YDP.
 
Договорът възлиза на 1 080 000 лв. с включен ДДС, а изпълнението му ще продължи 5 години. Поръчката се финансира по проект „ИКТ в образованието“ BG051PO001/3.1-01 , оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2007-2013 г.
 
За възлагането на обществената поръчка е избрана процедура на договаряне без обявление, като е поканена единствено “Сирма Медия”, тъй като тя единствена притежава лиценз за разпространение на продукта на територията на България.
 
“В случая става въпрос за локализация и адаптация на вече разработените електронни уроци, дело на полската компания Young Digital Planet. В края на 2007 г. разработихме и представихме първите 20 пилотни локализирани и адаптирани електронни урока  , които качихме на Националния образователен портал на МОН, на нашия сайт, както и раздадохме голям брой от тях за пилотно внедряване и тестово ползване по училищата. Причина за отлагането на този проект във времето е главно забавянето на старта на ОПРЧР”, заяви Илиян Узунов, изпълнителен директор на Сирма Медия.
 
В рамките на проекта ще бъдат локализирани и адаптирани 1000 електронни урока на YDP, които разполагат с две версии – ученическа и учителска. Те покриват следните учебни дисциплини: математика, физика, химия, биология и човек и природа за класовете 4-12. Ученическата версия включва учебните ресурси с техните компоненти – текст, анимации, симулации, тестове, видео филми, като в края на всеки урок ученикът може да провери резултата си и да види как се е справил и съответно къде е отговорил правилно и къде е сгрешил. Учителската версия на уроците съдържа всичко, което съдържат ученическите версии плюс богат набор от инструменти, с помощта на които учителите могат да редактират учебните ресурси (текст, снимка, видео, анимация и т.н.).
 
Узунов предвижда да приключи целия проект със всичките му фази за срок от 11-12 месеца. “Възнамеряваме да внедряваме уроците в момента в който са готови, т.е. още от следващата учебна година 2009/2010 се предвижда да има голям брой налични електронни уроци за ползване”, категоричен е шефът на Сирма Медия.
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/