Училища

Синдикат “Образование“: Целодневното обучение буксува!

От синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ са силно обезпокоени от възможността целодневната организация на учебния процес да не сработи и иначе нелошата идея да се провали. От структурата са на мнение, че  оставянето на отговорността за целодневното обучение единствено на училищните директори е неправилно и порочно.

Основен аргумент в тезата им е, че броят на училищата и тази година е голям, а това при ненамеса на държавата догодина ще доведе до проблема над 50% да нямат целодневно обучение.

Проблемът се състои основно в базата, която на доста места е на незадоволително ниво за осъществяване на безпроблемното протичане на занятията, споделят още от Синдиката. Стаите и сградите в много учебни заведения не достигат дори и при двусменен режим на обучение, а грижата на директорите се свежда само до това да привлекат повече ученици заради единния разходен стандарт от финансови средства.

Ако се изпълни европейската директива за преминаване на задължителна едносменна организация на учебния процес, то училищата с целодневно ще станат по-малко от другите, допълват от синдиката.

Организацията посочва, че за правилното протичане на учебните занятия в първи клас, паралелките не трябва да са по-големи от 22 деца, нещо което масово не се изпълнява.

Синдикатът смята, че решение на проблема е намеса на общините в разпределението на учениците в съществуващата сега база.

Ето какво пишат на сайта си от синдикат „Образование“ (без редакторска намеса):

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ е обезпокоен за въвеждането на целодневната организация на учебния процес. Сега действащата нормативна база освобождава от отговорност общините и министерството и това прави невъзможни следобедните занимания в много училища. Броят на училищата и тази година е голям, но при ненамеса от страна на държавата и общините, следващата година над 50% няма да имат целодневно обучение.

Неправилно и порочно е оставянето на отговорността за целодневната организация на учебно-възпитателния процес единствено на училищните директори, защото публична тайна е, че стаите и сградите в много учебни заведения не стигат дори и при двусменен режим на обучение, а грижата на директорите се свежда само до това да привлекат повече ученици заради единния разходен стандарт от финансови средства. Ако се изпълни европейската директива за преминаване на задължителна едносменна организация на учебния процес, то училищата с целодневно ще станат по – малко от другите.

В Синдикат „Образование“ има информация за много паралелки в първи клас с над 22 ученици, въпреки договореността между социалните партньори – тази година това да не се случва, защото води до лошо качество на образование.

В момента има два варианта за излизане от тази криза: или големите общини да започнат да строят по минимум четири училища на година, или да се намесят категорично заедно с МОМН в справедливото разпределение на учениците в сега съществуващата база.

Сега само препоръка на общините е ученикът да бъде насочен към най – близкото училище или детска градина.

Синдикат „Образование“ предлага:
 

  • Да се ограничи от общините и регионалните инспекторати формирането на паралелки в начален и прогимназиален етап, ако училището не е осъществило задължителната целодневна организация  на паралелките в начален етап.
  •  
  • Да се предприеме административно производство от МОМН към директори, които не са създали условия за задължителното целодневно обучение, с прием на паралелки над възможностите на училището.
  •  
  • Незабавно да се отмени в Наредба №7 за определяне на броя на децата в група и учениците в паралелка възможността за завишаване на броя на учениците по класове.
  •  
  • МОМН, заедно с представителните синдикати, да определят максималния брой на учениците в училище. След установяване на този брой, който може да бъде около 800 ученици, да се намали размерът на единния разходен стандарт за учениците над тази бройка, а също да се установи и броят, над който приетите ученици да не получават финансиране чрез единния разходен стандарт. /Тази мярка би се наложила, ако общините не се справят със справедливото балансиране на броя на учениците по учебни звена./
  •  
  • Да се приеме стратегически план за поетапно преминаване на едносменен режим на организация на учебния процес на всички училища в България до 2016 година, като се гарантира въвеждането на целодневната организация.


Според Синдикат „Образование“ не е удачно парите за целодневната организация да се предоставят на парче с отделно постановление, а те трябва задължително да станат част от училищния бюджет чрез единните разходни стандарти. Притеснението на директорите за тези средства е една от причините за неосигуряването на организацията за целодневно обучение.

Синдикатът предлага увеличение на средствата за образование в размер на 4% от БВП, което ще обезпечи финансово процеса на целодневната организация на учебния процес и другите иновации в образователната система.

Обръщението е подписано от председателя Юлиян Петров.

снимка: Нетинфо