Учители

Синдикат „Образование“: Учителите у нас имат страх от информационните технологии

Технологиите не се използват на системно ниво и има несъответствие между обучението и реалността. Това информират от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Бъдещите учители не са подготвени използването на Информационни и Комуникационни Технологии (ИКТ) в образователния процес. Оказва се, че използването на ИКТ в образованието на практика не е реалност.

У нас използването на дигитални умения се свежда до първични знания за аудио-визуални технологии в рамките само на няколко академични часове.

Според синдиката бъдещите учители трябва да имат подходяща среда, в която да могат да се обучават – интерактивно пространство за използването на тези технологии. Освен това класните стаи също трябва да бъдат оборудвани. Във висшите училища такова оборудване е въпрос на финансови средства финансови средства и до определена степен е проблем за всички европейски страни.

Синдикатът изтъква, че проблем се оказва, че все още във ВУЗ преподавателите изпитват страх да използват ИКТ или не могат да се справят добре с тях. Крайно наложително е в университетите да бъде създадена и осигурена подходяща среда, а преподавателите трябва да търсят и прилагат нови стратегии за обучение с ИКТ.

Обучението по ИКТ за всички учителски специалности е по-скоро очакване, отколкото реалност. От това „правило“ изключение правят само обучаемите по компютърните педагогически специалности.

От синдикат „Образование“ изтъкват, че знанията и уменията на завръщащите учители се изчерпват в способността им да презентират или за базова работа с компютър. Освен това се оказва, че те са притежавали тези знания на входа на висшето си образование. Наличието на интерактивна среда във висшите образователни институции безспорно е огромен проблем за този тип обучение, акцентират от синдиката.

Тъй като средната възраст на учителите у нас е над 56 години, се наблюдава страх, нежелание и липса на мотивация от тяхна страна на работят с информационни технологии. Това се оказва сериозен проблем за образователната система.

Източник: news.bg