Мнения

Синдикат “Образование“: Увеличете средствата в Бюджет 2013

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ предлага увеличаване на средствата за образование в бюджет 2013. При изготвяне на разчетите от МОМН, системата очаква спасителните финансови средства, за да обезпечи своето съществуване над авариен финансов режим, се казва в писмо, изпратено до медиите.

В него се казва още (публикува се без редакторска намеса):

Българското общество също очаква ново европейско подреждане на финансовите приоритети и нареждане на отрасъл „Образование“ между тях. А това не би могло да се случи без увеличаване на средствата за образование на поне 4% от брутния вътрешен продукт. Приоритет „Образование“ ще остане само в мечтите на българите, ако няма дългосрочна финансова стратегия за достигане на тези жизнено важни за образованието на народа ни средства в размер на поне 6% през следващите пет години. И всички други обещания за равен шанс на нашите ученици в Европа и света ще останат в сферата на предизборните обещания през следващата изборна година.

Работещите в образованието знаят, че заделените от държавата тази година средства за образование, си остават минимални в сравнение  с последните 20 години:

  • 1992 г. – 6,1% от БВП
  • 1998 г. – 3,2% от БВП
  • 2004 г. – 4,2% от БВП
  • 2012г. – 3,19% от БВП

Синдикат „Образование“ приветства увеличението на заплатите на работещите в регионалните инспекторати по образование и министерство на образованието с до 30%, като навременна мярка на Министерство на финансите. Но нека да не забравяме, че в образователната система работят около 120 хиляди педагогически специалисти и персонал, чиито заплати са вече под социалния минимум на физическо оцеляване.

Синдиката предлага увеличение на заплатите с не по малко от 15%, като това да се случи до края на тази финансова година.

Синдикат „Образование“ ще настоява и за увеличение на единният разходен стандарт за ученик с 10 % през финансовата 2013г., гарантиращо финансиране не само на заложените в проектозакона за училищното образование нови практики, но и достойно заплащане на работещите в системата, което кореспондира само с увеличение на работни заплати.

България е на първо място в Европа по средна възраст на работещите педагогически специалисти /52 години за работещите в училищата учители/ и задържане и привличане на млади специалисти не би било възможно с 220 евро начална работна заплата.

Синдикат „Образование“ трепетно очаква успокояване на скритото напрежение в системата на образованието с решение на Министъра на финансите относно увеличението на учителските заплати, на базата на около 20% инфлация за периода на „замразяването им“ от 2009г.

Писмото е подписано от председателя на Синдиката Юлиян Петров