Учители

Синдикат “Образование“ с ултиматум към премиера

От Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ изпратиха през медиите писмо до премиера на Република България Пламен Орешарски, което съдържа десет стъпки от законов, административен и бюджетен характер, които учителите изискват от правителството да предприеме или поне твърдо да обещае до края на месец август.

Синдикатът заплаши със стачка, ако исканията не бъдат изпълнени.

Организацията иска и публично извинение за реплика на настоящия министър председател, изречена преди шест години по време на учителската стачка през 2007 г.

Публикуваме пълния текст на отвореното писмо:

Уважаеми г-н Премиер,
Синдикат „Образование“ и българските учители все още очакват Вашето извинение във връзка с голямата учителска стачка през 2007 година. И в това си очакване Системата на образованието в България очаква и други жизнено важни национални действия от българското правителство, за да оцелее родното образование, за да запази това, което е съхранило и да превърне българската държава в по-привлекателна за младите и по-социална за техните родители.

Образователната система очаква национален диалог и национален консенсус относно дългоочакваните промени в училища и детски градини, но преди това българското правителство, начело с Вас, г-н Премиер, трябва да докажете на България, че образованието е приоритет.

Това може да се случи само със следните действия:

1. Актуализиране на бюджета на МОН с необходимите 10 милиона, които националният отраслов съвет в образованието е поискал за системата. Тези средства да се насочат към дофинансиране на малките училища, които не успяха да увеличат работните заплати, според анекса!

2. Открито да се заяви на българските учители, ученици и родители, че размерът от БВП за образование в бюджет 2014, ще бъде не по-малко от 5%. Това да се изпълни в изготвянето на проектобюджета до края на месец август!

3. Национален социален диалог относно процесите и промените в народната просвета и създаване на национални политики относно деполитизирането на образователната система, статуса и професионализма на учители и директори, визията на учебните заведения, промяна на философията на финансиране, шанс за децата със специални образователни потребности, работата с ромски ученици и др.

4. Преминаване на учителите към втора категория труд като професия жизнено важна за страната и като професия в огромен риск и най-висок процент на изхабяване!

5. Да се намали броят на учениците в паралелка и броят на децата в група за качествено образование в коридор от 16 – 26 ученици! Незабавно да се изиска от министъра на образованието и науката да отмени възможността за 10% увеличение на паралелките от наредбата на МОН, защото това се прави само за повече финансови средства.

6. Определяне на крайния срок на съществуване на делегираните бюджети и преминаване на финансиране според вида и потребностите на всяко учебно заведение за по-добро качество и равен шанс на всички български деца!

7. Мандатност на директорската длъжност, ясни правила и изисквания към тази длъжност и излизане на зависимостта на директорските заплати от броя на учениците в училище!

8. Директорските и учителските заплати веднага да излязат от зависимостта им към делегираните бюджети.

9. Да се изработи истинска национална стратегия, съвместно със социалните партньори, за интеграция на ромските ученици в училище!

10. Да се изработи национална концепция за работа с деца, които имат специални образователни потребности.

Уважаеми г-н Премиер,

Синдикат „Образование“ и българските учители очакват вашите действия към българското образование, като Ви дават мандат да докажете, че образованието е приоритет, до края на месец август 2013 г.

Ако учителите не видят своите очаквания, а българските деца не получат своя шанс, то Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ ще участва активно в политическата стачка през месец септември, организирана от КТ „Подкрепа“.