Училища

Синдикат “Образование“ с предложения за спасяване на малките училища

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ излезе с няколко предложения за образователната система предложения. Тези предложения са насочени за спасяване на училищата със среден брой от 200 до 600 ученици.

Първото предложение е да се премахне задължителната долна норма в броя на паралелките, което ще даде възможност на училищата с между 200 и 600 ученици, да съумеят да съхранят своите паралелки и обезпечат и без това трудното си финансово съществуване.

Второто предложение е да се отмени възможността броят на паралелките в различните етапи да може да се завишава с 10%. Синдикатът предлага да се отмени този текст в Наредба №7, защото сега завишеният брой на учениците води до по-лошо качество на учебно-възпитателния процес и катализира паралелки от по 30 и повече ученици.

Друго предложение е да отпадне Наредба № 24 за здравните изисквания към седмичните разписания, която не само не създава условия за по-здравословно конструиране на седмичните разписания, но и създава условия за напрежение в учебните звена.