Мнения

Синдикат “Образование“ с позиция по темата с ранното предучилищно възпитание и образование

В рамките на европейската седмица за въздействие, относно ранното предучилищно възпитание и образование, Синдикат „Образование“ споделя своята позиция по темата с писмо, разпространено до медиите.

В него се казва:

Ранното предучилищно образование на децата в България не е приоритет на очакваната реформа в образованието и новия училищен закон. Обхватът на децата до 3 години е в социални, а не в учебни заведения и е безкрайно ограничен.

Част от децата постъпват по-късно в детски градини, но учебните планове имат нужда от промяна, а броят на децата в някои групи (над 30 деца) обезсмисля елементите обучение и възпитание, което превръща детските градини в социални институции. Това вреди на качеството на предучилищната подготовка.

Синдикат „Образование“ предлага:

Правителството и МОМН да планират и осигурят високи стандарти за педагогическо образование в ранната и предучилищната възраст, както и наемането на учители-професионалисти. Тези стандарти да се прилагат както за детски учебни заведения, така и извън тях, т.е. да се валидира профисията гувернант и да се следи за нейното качество.

Да се подобрят учебните планове за тази възраст в унисон с детската психика, като се акцентира на изграждането у децата на привързаност, толерантност, сътрудничество, талант и креативност, и насърчава самочувствието на детето.

Да се разработи нов стандарт за децата от ранната предучилищна възраст и да се повиши с 30% единният разходен стандарт за дете в ДГ.

Да се стимулира с несимволични финансови преференции бизнесът, когато бизнесмени  влагат средства за построяване на детски и учебни заведения или ги ремонтират и дострояват.

Писмото е подписано от председателя на синдиаката Юлиян Петров.