Институции

Синдикат „Образование“: С патрулки да се издирват отпадналите от училище деца

Четири предложения отправят от синдикат „Образование“ до Министерството на образованието и науката. Те настояват учителите, включени в екипите за издирване на ученици, отпаднали от училище, да бъде в рамките на работното време на педагогическите специалисти и да бъде заплатено адекватно. В открито писмо до медиите от браншовата организация информират, че работна група обсъжда новото допълнително трудово възнаграждение за участие на педагозите в екипите по обхват. Надяваме се заплащането да е достойно и да мотивира хората да се включат в тези екипи, пишат от синдикатите.

Първото предложение е учителите да участват в групите по обхват само и единствено, ако нейните участници са в пълния ѝ състав. В противен случай Синдикатът препоръчва на педагозите да се въздържат от участие.

Второто предложение е да бъдат осигурени полицейски коли на групите по обхват. Използването на лични автомобили на учители или директори е недопустимо. При катастрофа щетите ще бъдат за сметка на учителя. В противен случай Синдикатът препоръчва на педагозите да се въздържат от участие.

Времето за работа на учителите, които участват в групите по обхват, трябва да бъде в рамките на осемчасовия работен ден. В противен случай следва да се заплаща като извънреден труд. Допълнителното заплащане на участващите в групите по обхват да бъде целево осигурено.

От синдиката са убедени, че участието на учителите в групите по обхват е временна мярка. Осигуряването на присъствието на децата в училище е задължение на българските родители, а тези, които отнемат правото на образование, трябва да бъдат ефективно санкционирани, за да спрат да го правят. Призванието на педагогическите специалисти не е да издирват и връщат децата и учениците в училище. Това е ангажимент на други институции. Вменяването и на това задължение на учителите идва в повече на и без това претоварения им работен ден.

Повод за тяхното писмо е решение №373/05.07.2017г. на Министерския съвет. С него се регламентира механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

В екипите има представители на Регионалните управления на образованието, на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, на съответната община, на съответната Дирекция „Социално подпомагане“ и на съответната областна дирекция/Районно управление на МВР. Съгласно сроковете за действие на тези екипи, те вече работят.

Зачестиха случаите, обаче, когато в тези екипи работят само учителите – останалите представители просто не се включват, няма ги. Като се има предвид, че отпадналите и необхванатите деца и ученици в повечето случаи живеят в затворени общности/гета и семействата им не са съпричастни към образованието, прави работата на педагозите не само трудна, но и изключително опасна. Влизането в такива квартали и домове крие рискове да станат жертва на вербална и физическа агресия, опасяват се от синдикат „Образование“.

От браншовата организация отново акцентират върху проблема с нарастващата агресия и бруталност, насочени срещу педагогическите специалисти.

Източник: news.bg