Учители

Синдикат „Образование“: Процедурата за налагане на санкции трябва да бъда олекотена

Синдикат „Образование“ направи национално проучване за политиката за обща подкрепа в контекста на ЗПУО и „култовата“ Наредба за приобщаващото образование, определяна хилядократно като най-неработеща. Обект на анкетата е ефективността  при налагането на санкции като инструмент за обща подкрепа към учениците.

Националното изследване се е провело в рамките 10 дена и в него са участвали 2890 педагогически специалисти и заинтересовани. 86,7% от запитаните смятат, че процедурата за налагане на санкции трябва да бъда олекотена. Това недвусмислено показва, че на практика този инструмент за подкрепа не работи.

69,2% от респондентите казват: „Не налагам санкции на ученици, защото процедурата е бавна и мудна“. 63,5% от запитаните смятат, че: „Нямаме практика да налагаме санкции, защото процедурата е тежка и безсмислена“. 57,5% твърдят, че: „Директорът не разрешава налагане на санкции заради делегирания бюджет и отлив на ученици“. А само 28,8% смятат: „Не се притеснявам да инициирам процедурата по налагане на санкции на ученик“. И поне 53,5% твърдят: „В нашето училище нямаме практика за налагане на санкции, защото ефектът е нулев“.

По въпроса: „Кой, според Вас, е основният елемент, който затруднява налагането на санкции“?, участниците, са имали повече от една възможност и са степенували:

– Неуважителното, понякога скандално, отношение от някои родители – 71,2%;

– Страх от пропуски в процедурата – 45,8%;

– Комуникацията с родителите – 31.2%;

-Неразбирането на процедурата от педагогическите специалисти – 25.6%;

– Липсата на педагогически съветник/психолог в училището – 19%.

На въпроса: „Смятате ли, че ангажираността на родителите ще се повиши при сключване на договор между образователната институция и родителя за спазване на училищния правилник, като това да носи юридическа и съдебна отговорност“?, 85,2% са убедени, че това ще се случи, 8% нямат мнение и 6,8% не виждат смисъл в такъв договор.

Респондентите са определили „Съдебната практиката в България някои родители да съдят училището заради наложени наказания или ниски оценки е порочна“, като безрезервно „порочна“ – 89,7%. Все пак 2,2% са отбелязали, че „Това е хубаво и възпитателно“ за учители и директори!“. 93,2% от участниците в анкетата смятат, че „Наредбата за приобщаващото образование трябва да бъде променена или отменена“.

Източник: Синдикат "Образование" на КТ "Подкрепа"