Мнения

Синдикат “Образование“: Проектозаконът за детето ще задълбочи бездуховността

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ смята, че така записан Проектозакона за детето ще задълбочи бездуховността, арогантността и липсата на гражданско образование при възпитанието на българските деца, се казва в писмо до медиите, подписано от председателя на организацията Юлиян Петров.

В него се казва още (публикува се без редакторска намеса):

Третирането на Синдикатите и Църквата, като нещо опасно и дистанцирането от тях е терор срещу нуждите на детето да се превърне в равностоен гражданин на Европа.

Вероятно законотворците не са анализирали, че синдикатите учат хората на граждански права и позиции, а църквата въвежда християнските добродетели, жизнено важни за утвърждаване на истински духовни ценности в детския мироглед.
Вероятно законотворците се надяват българските родители,  „без да въвличат своите деца в религиозни и синдикални дейности“ да успеят да изградят силни личности с позитивна вяра и граждански отговорности, но никъде в света родителите не са се справяли сами.

За съжаление в този законопроект не отбелязано, че за възпитанието на детето и ученика е необходима „държавна цензура“ в културния и обществен живот. Защото „лошите примери“ видяни в порнографски канали, в изпълнения на фолк „звезди“, в поведение на „невъзпитани“ политици и неосъдени престъпници възпитават негативно и са в дисонанс с говореното в училище. Никъде в законопроекта няма текст, който въвежда цензура към лошите примери на обществото, за да запази крехкия детски мироглед.

Досега българското общество далече не помагаше за възпитанието на децата с визуализиране на чутото в училище и децата виждаха как не спазват правила и закони и как изключението е правило. Сега с текстовете в проектозакона за детето със забрани към синдикати и църква, се гарантира изграждането на деца без християнска вяра и без гражданска позиция.

Задълженията към родителите се свеждат предимно да отглеждат физически децата си, „да изпълняват“ техните желания и нито дума за това да ориентират децата си религиозно, да ги възпитават в дух на толерантност, да бъдат партньори на учителите при тяхното духовно изграждане.

В законопроекта е акцентирано на финансовите лостове, които се използват в помощ на възпитанието, като те се налагат само към родители. Тук е пропуснато да се акцентира и гарантира, че глобите важат и за родители „роми“, защото досега в Синдикат „Образование“ няма примери за съществуването на такава практика.