Институции Ученици

Синдикат „Образование“ предлага Microsoft Teams като алтернатива за учене от вкъщи

Българските образователни институции да използват всички възможности за онлайн обучение на учениците при създалата се повишена епидемиологична обстановка, предлага синдикат „Образование“ при КТ „Подкрепа“.

Според профсъюза училищата в облака, които използват office 365,  могат да използват приложенията като виртуални класни стаи, групи, качване на материали от учителите във виртуалния хард диск, виртуална тетрадка

Майкрософт предоставя възможности за онлайн обучение чрез Microsoft Teams, където учители и ученици могат да работят съвместно. Има поредица от уебнинари, които могат да се използват.

За повече информация: https://www.teacher.bg/office365/

Училищата, които са инсталирали Moodle могат да използват платформата за дистанционно обучение.

Тези образователни институции, които все още нямат достъп до горецитираните онлайн ресурси могат да използват за учебна комуникация служебни мейли. Ако има училище без служебни мейли те биха могли да използват официалната поща на училището, сайт на училището, като учителите подават информация за дейностите, които трябва да изпълняват  учениците.

Наложително е обсъждането на работния режим на учителя, който не кореспондира с хипотезата учител да провежда обучения в платен отпуск.

Синдикат „Образование“ е убеден, че политиката за онлайн обучения в образователната система трябва да бъде приоритет на МОН и да бъде  планирана създадена и интегрирана своевременно за да се превърне в ефективна и действаща система за образование.

Източник: dnes.bg