Мнения

Синдикат “Образование“ напомни на новия министър приоритетите на образователната система

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, честити новата длъжност на служебния министър на образованието проф. Николай Милошев. Това се казва в писмо до медиите, подписано от председателя на организацията Юлиян Петров.

От там обаче припомнят на Милошев някои от основните приоритети в системата на българската образователна система.

Ето какво пише в документа (без редакторска намеса):

Основни приоритети:

 • Деполитизиране на образователната система и кристална прозрачност на всички финансови и административни нива. Задължително включване в управлението и контрола на образованието представителните синдикати и гражданските организации, доказали себе си. Деполитизирането изисква и прилагане на световните добри практики.
 • Участието на синдикати и обществени представители в комисиите за директорските конкурси, а също и записи на интервютата;
 • Мандатност на директорските длъжности в „Средното образование“ и ефективен финансов и административен контрол от МОМН, с помощта на синдикати и обществени организации;
 • Пълна ревизия или отмяна  на делегираните бюджети, с цел премахване на финансовата дискриминацията към малките училища и детски градини;
 • Отмяна на ненужните административни интервенции към директори и учители, с ясно очертано образователно фолио към длъжността на учителя;
 • Гарантиран държавен статут на учителската длъжност и смяна на обществения и директорски натиск върху тази професия с доверие и партниране;
 • Поглеждане към европейските традиции при определяне на работното време и отпуските на учителите;
 • Единен стандарт за материално техническа база в учебно заведение, включващ  визия за  учебни и компютърни кабинети и спортни бази и басейни;
 • Финансова и административна стратегия на МОМН, която да подпомогне учителя и директора при работа с ромски ученици, работа с деца със СОП и работа с надарени ученици;
 • Финансиране на частните учебни заведения или забрана на таксите във висшите учебни заведения;
 • Незабавно стартиране на ремонта на учебни програми, промяна на учебното съдържание и ново оптимално подреждане на учебните предмети в училище;
 • Нова стратегия за преодоляване на агресията и подобряване на дисциплината в училище с помощта на синдикати, родители и общественост.

Образователната система безспорно е една от най – сеизмично опасните зони в държавата  и едва ли месеците на служебното министерство на МОМН, ще стигнат за чудеса, но времето е достатъчно за едно ново начало и новият министър трябва да го положи. В противен случай ще се ровим в руините от позабравени добри традиции в историята на българското образование.