Мнения

Синдикат „Образование“: Над 60% от учителите искат е-обучение в прогимназията и в гимназиятаа

Д-р Юлиан Петров от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ съобщи данни от проучване сред педагагическия персонал  за наагласите към дистанционно обучение. Анкетата е направена сред 6100 педагогически специалисти в рамките на четири дни.  71,2% срещу 28,8% от педагогическите специалисти подкрепят започналото дистанционно обучение в гимназиален етап, а 65,8% биха подкрепили започването на дистанционна организация в прогимназията от утре, 3 ноември.

По отношение на начален етап 53,1% срещу 46,9% смятат, че не трябва да се преминава на дистанционно обучение. Този отговор се базира на относителната консолидация на класовете в начален етап. Подобен е резултатът 56,5%, срещу преминаване на детските градини в дистанционен режим. 69,9% от анкетираните смятат, че висшите училища трябва да преминат в обучение в електронна среда от разстояние.

Високият процент на желание за преминаване в електронен режим от разстояние за гимназиален и прогимназиален етап е разбираем по няколко причини.

„Българското училище е възможно най-безопасната среда, но упорито се използва с политически цели, да се насади мнението колко опасни са образователните институции и, че именно там са инкубаторите на заразата Ковид. Това, разбира се е нито отговорно, нито в интерес на децата и учениците, но това демонстрира липсата на гражданско образование и мислене на българския политически елит. Именно затова 71,2% от респондентите учители, смятат, че образователните институции крият опасност от зараза. Разбира се, това не отговаря на истината, както и не се оправдаха обещанията на здравния министър г-н Ангелов, че ще има безплатно тестване на учители и ученици за сметка на РЗИ. Вероятно има забрана на министъра на здравеопазването, регионалните инспекции да издават заповеди за тестове на учители и ученици, а ако някой учител или директор реши да се тества, то е за негова лична сметка. Дори при болен член от семейство, РЗИ-тата не издават предписание за PCR, а препоръчват карантиниране“, пише д-р Петров.

671 са заразените учители, но в тази бройка не влизат, учителите които са в карантина, заради позитивен тест на член от семейството или в случаите, когато детето на учителя е карантинирано, поради карантиниран клас или група в детска градина. В горе цитирания брой учители, не влизат и тези, които са болни от други болести.

„Разбира се, присъственото обучение в начален етап и предучилищна възраст, не може да замести социализацията и възпитанието, но, за да продължи да работи образователната система, е необходим финансов ресурс и банка с учители или студенти, които да заместват. В момента качеството на образованието и съхраняването на учители и директори е поставено на карта“, казва Петров.

Синдикат „Образование“ пледира да се пази живота и здравето на българските учители и да спрат да се пренатоварват при сегашния непланиран режим на организация на образователната система.

Източник: Синдикат "Образование"