Институции

Синдикат „Образование“ иска 1300 лв. заплата за млад учител

Чистото трудово възнаграждение на млад учител от 592,6 лв. след увеличението в никакъв случай не е притегателно за влизане и оставане в образователната система на завършилите млади педагози, то би имало ефект при стойности поне над 1300 лева нетна сума за начинаещ учител. Това пише в позицията на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, изпратена до медиите.

Заплати

Увеличението на учителските заплати е ангажимент, който правителството трябва да изпълни към образователната система, а първата стъпка от 15% демонстрира изпълнението на това обещание. В проекта на Наредба №4 за увеличение на заплатите, приет от социалните партньори, е заложено 15,5% увеличение на минималните работните заплати на педагогическите специалисти. Този път в проекта е заложен марж между кариерните длъжности, който не е равен, както при последните увеличения а е пропорционален в полза на по-висшите кариерни степени. Но засега разликата от 32 лева между учител и старши учител и 38 лева между старши и главен учител, не успява да бъде мотивацията на младите за кариерно израстване. Затова Синдикатът предлага марж между учител и старши учител 100 лева и марж между старши и главен учител 150 лева.

Синдикат „Образование“ подкрепя насочването на финансови средства към заплатите на учители в образователни институции от уязвими социални групи и училища от малки населени места. Учителските и директорски заплати трябва да вървят към относително изравняване и увеличаване на компонентите за допълнителни плащания за всички допълнителни дейности!

За огромно съжаление радостта от увеличението на работните заплати е силно заглушена от огромното административно натоварване на учители и директори, бумащина, която не е намаляла, но е станала по-иновативна. Пореден пример за ненужно административно натоварване беше оценяването на учебниците през месец август, абсолютно неудачно избран период от годината, поради което процедурата беше извършена формално и необективно. Директорите бяха принуждавани от МОН в нарушение на Кодекса на труда да прекъсват отпуски на синдикални членове, за да изпълнят оценяването.

Синдикат „Образование“ предлага при следваща оценка на учебници да се предостави допълнително заплащане на учителите, като експерти-оценители от целевите средства за учебници. Ако това не се случи синдикатът ще препоръча на учителите да не участват във формални механизми.

През месеците юли и август да не се изисква никаква информация от образователните институции, настояват от синдиката.

Предучилищна подготовка

Синдикат “Образование“ подкрепя новата политика по обхвата и задържането на учениците в образователните институции, а именно задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните. Това, според учителите, е много важна стъпка, която синдикатът предлага от години.

С привличането и задържането на всички 4-годишни деца в образователни институции ще се активизира социализацията на тези деца и ще бъде предпоставка за по-добри резултати в начален етап на образование.

Социализацията и възпитанието са сериозен дефицит на българската образователна система, дефицит, с който България изостава от успешните и утвърдени европейски политики. Забраняването на оценките в начален етап и опита впоследствие за компенсиране с външно оценяване в четвърти клас, доказва грешката на законотворците в този подход.

Отличните оценки в начален етап поощряваха по-скоро старанието, социализацията и възпитанието на тези деца. Връщането на символите сега за учениците в начален курс доказва грешката в този подход от държавните образователни експерти.

Ваканции

Според синдиката учителите категорично не приемат каквото и да е увеличение на учебното време, в това число не само през юли, но и през юни месец. Съобразно желанията на родители и учители и специфика на материалната база на образователните институции Синдикатът предлага 2 седмици коледна ваканция, без каквито и да е изключения за 12 клас, това се отнася за всички останали ваканции. Проучването и прилагането на европейски стандарти, по отношение на учебното време е статистически полезно, но практически неприложимо, защото огромният проблем на българското образование е големият обем знания в учебно съдържание, липса на часове за упражнения, комбинация, която гарантира ниски резултати и не прави училището желано от учениците. Логично е, че трябва да се намали обема на учебния материал, а не размера на ваканциите.

Прием в първи клас

Във връзка с горещата тема – приема в първи клас, Синдикат „Образование“ е убеден, че трябват ясни и обективни правила, като близостта до училището в комбинация с уседналост е най-важно правило.

Огромният проблем обаче се генерира от прилагането на тези критерии, като отговорността е прехвърлена към училищните директори. Срочно е нужна единна електронна система, която да извършва разпределението, а общините да поемат тази отговорност. Тук имаме добри формати в някои български общини като Бургас и др. Ако следващата година отговорността за разпределението на учениците в София, бъде оставено на директорите, ситуацията ще е не по малко взривоопасна, смятат от синдиката.

Източник: dnes.bg