Училища

Синдикат “Образование“ иска въвеждане на “ромски“ стандарт в училище

Министерството на образованието, младежта и науката да изработи незабавно училищен „ромски“ стандарт настояват от синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Причина за искането е безпокойството от съществуващата ситуация в родните училища, големите трудности при социализацията на учениците от етноса, както и проблемите, които изпитват преподавателите, работещи в училища, посещавани от деца от ромски произход, информира агенция КРОСС.

В закона, който действа и в момента, не съществува нито един член, който да помага на българските граждани, определящи се като „роми“ и учителитете за ефективното приобщаване на децата.

Според синдиката е точно обратното – в българското училище тези ученици „организирано“ и „целенасочено“ се учат как да не са равни с другите деца и ученици и как да не спазват закони и правилници.

За циганчетата не се прилагат училищни критерии за оценяване. На тях им се пишат най-малко тройки, не се броят неизвинените им отсъствия, няма никакви санкции нито за тях, нито за родителите им, при техни необосновани отсъствия.

Синдикат „Образование“ предлага социалните партньори в образованието да изработят „ромски“ стандарт, който да анализира спецификата на работа с тези ученици и в който да са установени правила и още по-безкомпромисно да се фиксират възможните изключения. В сегашната ситуация всичко е изградено на базата на изключенията.

От синдиката настояват за повече психолози и педагогически съветници в училищата с преобладаващ брой на ромски ученици и по-високи заплати на учителите за трудната работа с тези ученици.