Институции Учители

Синдикат „Образование“ имат стратегия срещу агресията над учители

Синдикат „Образование“ към Конфедерацията на труда „Подкрепа“ изразява своето дълбоко възмущение и непримиримост към всички форми на агресия и психически тормоз, на които е подложен българският учител.

Подобни прояви не само трайно увреждат здравето и авторитета на педагозите, но и рушат вековните образователни традиции на българската държава.

Това се посочва в Декларацията за защита на българския учител, приета от делегатите на 10-тата юбилейна национална конференция на синдиката. Според тях Законът за предучилищното и училищното образование и съпътстващата го Наредба за „Приобщаващо образование“ са пълни с формализъм и вменяват неефективно формулирани задължения на педагогическите специалисти.

Българското общество и системата на образованието получи един ултралиберален закон, който „поставя детето в центъра на света“ и дарява учениците със свръхправа, но орязва възможностите за въздействие на учителите спрямо проблемните и невъзпитани ученици и по никакъв начин не защитава честта на професията и личността на учителя, заявяват от Синдикат „Образование“. Те са категорични, че за да бъде учебният процес пълноценен, не са достатъчни само дигитализацията му и повишаването на доходите в системата на образованието, а и дисциплиниране на българския родител, който, според синдиката, е крайно време да поеме своята ефективна отговорност.

По тази причина от Синдикат „Образование“ предлагат следните мерки:

– Въвеждане на оценка „Възпитание“

– Разработване на държавна стратегия за защита на учителя от агресията във всичките й разновидности

– Утвърждаване на система за рехабилитация и опазване здравето и работоспособността на учителите

-Закон, с който да се инкриминира насилието срещу личността учителя

От Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ са категорични, че ще борят с всички законни средства, включително стачки, за защитата на личността и здравето на българския учител и връщането на авторитета му в българското общество.

Източник: actualno.com