Учители

Синдикат “Образование“ е за ясни, недискриминационни правила за формиране на директорските заплати

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ излезе с поредна официална позиция по един от най-наболелите въпроси в родното образование – възнагражденията на учителите. Този път се писмо до медиите се обръща внимание на мениджърския потенциал на директорите и влиянието му в процеса на разпределение на средствата по делегираните бюджети.

Предлагаме документа, подписан от председателя Юлиян Петров, без редакторска намеса:

Синдикат „Образование“ смята, че директорите, които са лоши мениджъри и не могат да боравят добре с училищните бюджети, са тези, които не могат да увеличат учителските заплати. За тези директори и средствата за издръжка на учебните заведения не са достатъчни. По разчети на синдиката, училище с 200 ученици и добър ръководен маркетинг и мениджмънт на ръководителя, може да балансира бюджета си и да извърши не само увеличението на заплатите на персонала, но и всички допълнителни плащания. Синдикатът разполага с много подобни примери.

И обратно – директори с над 400 ученици и с лоши управленчески качества се оплакват от недостиг на средства в бюджета си.

Синдикат „Образование“ за пореден пък заявява, че българската образователна система не е развила добра практика относно избора на директори на учебни звена. Липсва задължението за стаж в управлението на лицата, които се явяват на конкурс и стават директори в училищата и детските градини. Липсва предкариерното развитие на бъдещите директори, а за сметка на това комисиите, които назначават директори, са безкрайно свити по отношение на участие в тях на обществени организации, а прозрачността в този процес липсва изцяло.

Синдикат „Образование“ е предложил на МОМН заплатата на директорите да се формира по ясни, недискриминационни правила, които да бъдат по сега съществуващата Наредба за заплатите на педагогическите специалисти. Порочната практика заплатите на директорите на учебни звена да се определят с отделен механизъм извън основната наредба, поражда дискриминация между директорите, защото директорите на училищата с 300 ученици вземат значително по-ниски заплати от тези на училищата с 800 ученици. Тази разлика категорично не се определя на базата на по-добре свършена работа и създава огромно напрежение в системата. При учителите такава порочна зависимост, за радост на последните, не съществува.

Синдикат „Образование“ заявява, че увеличението на единните разходни стандарти е много по-малко от очакваното и необходимото, но с повечето средства за образование в бюджет 2013 могат и трябва да се увеличат заплатите на всички учители и директори, без дискриминация към българския учител и директор.