Мнения Ученици

Синдикат „Образование“: Да се въведе оценка за дисциплина на българските ученици

Синдикат „Образование“ предлага нови мерки за борба с тормоза в системата на „Средното образование“:

  • Да се спазва безусловно училищния правилник, регламентиран в задължителен договор, който всеки родител подписва с образователната институция.
  • Да се ситуират инструменти за училището –  административни и финансови, за ученици и родители, които не спазват ЗПУО и училищния правилник.
  • Да се въведе оценка за дисциплина на българските ученици.   
  • Да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител.
  • Да се спре с политическата и административна подкрепа на всички български институции към всеки родител написал жалба срещу образователна институция.
  • Да се инициира обществен дебат, в който да се потърси консенсус по повод възпитанието на учениците в посока нулева толерантност към ученици, които налагат агресия към ученици, учители, родители и обществени институции.

 Синдикат „Образование“  заявява, вече нямаме време за чакане. Необходими са ефективни мерки, не само в общото антиагресивно законодателство на всички български институции, но и в мисленето на цялото ни общество. Личният псевдокомфорт не може да бъде разменян с бъдещето на нашите деца.

Източник: Синдикат "Образование"