Мнения

Синдикатът: 6 процента от БВП за образование до 2016 г.!

От Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ изпратиха поредно писмо до медиите, в което споделят мнение относно проекта за нов закон за предучилищното и училищно образование. От Синдиката посочват добрите моменти в него, но не крият и мнението си по няколко спорни казуса.

Ето и пълният текст на писмото (без редакторска намеса)

Във връзка с разглеждането на Законопроекта за предучилищното и училищно образование в парламентарната комисия по образование, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ отчита новите положителни тенденции в образователната система, заложени в Законопроекта, но синдиката е безкрайно обезпокоени относно някои текстове в закона, които въпреки нашите предложения за изменения и допълнения не са поправени и оставени в този вид ще навредят на образователната система.

Синдиката ще продължи да настоява, за да се случи реформата, заложена в закона, да се планира плавно несимволично увеличаване на средствата от брутния вътрешен продукт за образование, който да достигне  6% през 2016г. и увеличение на единния разходен стандарт с не по малко от 10% за всяка от следващите четири години.

Ако това не се случи със сегашните 3% от БВП за образование са обречени  повечето нови положителни политики в образованието, като целодневната организация на учебния процес, задължителното предучилищно образование за децата от четири годишна възраст и преди това, електронизация на учебния процес и още много европейски предизвикателства към образователната система.

Този законопроект поставя в центъра детето и ученика, но българските учители са тези, които ще изпълняват закона. От представителните организации на учителите, които обхващат над 90% от българските учители зависи изпълняването на  иновативните тенденции заложени в закона и прилежащите стандарти. Затова представителните синдикати искат да работят активно и очакват да видят своето задължително присъствие в:

  • Обществените съвети
  • Комисиите за атестации на педагогическите специалисти
  • Общинските комисии за разпределения на средствата по ЕРС
  • Регионалните комисии за провеждане на директорски конкурси


Синдиката настоява за мандатна директорска длъжност, което ще засили отговорността и ще доведе до по добро качество в ръководството на учебните звена.

Синдикат „Образование“ е обезпокоен от засилващите се негативни процеси в детските учебни заведения, свързани с рекордна пълняемост в групи по 30 – 35 деца и педагогически специалисти с трудови възнаграждения на ръба на физическото оцеляване. Синдиката продължава да настоява задължително преминаване на всички детски градини в Република България на делегирани бюджети в частта на делегираните от държавата дейности.

Синдиката ще продължи да настоява за ясни правила и равен достъп в кариерно развитие на педагогическите специалисти. То да бъде насочено към младите учители, предвид много високата средна възраст на учители и директори – 48 години.

Синдикат „Образование“ смята за неудачен варианта за прекратяване на трудовите договори на учители и директори, при отрицателна атестация, механизъм взаимстван от закона за  държавният служител. Ако този текст не отпадне синдиката ще атакува текста или ще поиска педагогическите специалисти да станат държавни служители със всички права заложени в тази длъжност, нещо което е практика в Европа и Турция.

Финансирането на децата и учениците в частните учебни заведения е едно мъдро и смело решение, решение насочено към родители и ученици, затова Синдикат „Образование“ настоява МОМН да не се поддава на провокации и да въведе ползването на единния разходен стандарт в частни заведения от 2013г.

Писмото е подписано от председателя на организацията Юлиян Петров.