Учители

Синдикатът с позиция по темата за увеличението на пенсионната възраст за учителите

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ категорично не приема скритото увеличение на пенсионната възраст, при ранно пенсиониране на учителите и длъжностите приравнени към тази професия.

Това се казва в писмо на Синдиката до медиите, подписано от председателя му Юлиян Петров.

В документа се казва още (без редакторска намеса):

От месец януари 2013 г. е в сила промяна в кодекса за социално осигуряване, която регламентира нов механизъм на изчисляване годините за ранно пенсиониране на учителите, като ги ощетява с една година повече работа.

Ранното пенсиониране на учителите е едно от последните преференции за тази трудна и отговорна професия. И сега българския парламент е решил да ощети тази традиционна възможност за учителите, като увеличи възрастта за ранно пенсиониране, като забравя, че възрастта за пенсиониране на учителите и сега е прекалено висока, за трудността и спецификата на професията. Нека припомним, че възрастта за пенсиониране на учителите тази година е 60 години и осем месеца за жени и 63 години и 8 месеца за мъже. Тази възраст ще се увеличава, до достигане на някакъв горен праг, определен от анализите на парламентаристи или финансисти, който се надяваме да не бъде 70 години.

Синдикат „Образование“ от няколко години предлага прекатегоризиране на учителската професия от трета на втора категория труд, поради големия стрес и огромната значимост на тази професия.

Учителския пенсионен фонд, възможен с вноските на всички български учители,  гарантира ранното пенсиониране с видовете добавки към учители, които се пенсионират по рано или при нормално за категорията пенсиониране. По последни данни отпреди няколко месеца, размерът на този фонд е над 150 милиона лева, което доказва нормалното функциониране на фонда и прави необяснимо увеличаването на ранното пенсиониране на педагозите.

Синдикат „Образование“ категорично не приема проектът за изменение на кодекса на труда, при който се вдига пенсионната възраст на лицата заемащи академични длъжности във висшите учебни заведения. В парламента е вкарано предложение за промяна на чл. 328 т. 10 от кодекса на труда, визирайки вдигане на пенсионната възраст на академичния състав във висшите училища на 70 години. Тука отново би се направила безкрайно необмислена и грешна за системата реформа. За огромно съжаление, ако в системата на средното образование средната възраст е висока, то във висшето образование отново бележим негативни рекорди на висока средна възраст на работещите.