Мнения

Синдикатът напомни на премиера поети от него ангажименти

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ изпратиха отворено писмо до министър предедателя на Република България Пламен Орешарски, в което му напомнят за поети от него и кабинета му ангажименти.

Представяме писмото със съкращения

Уважаеми г–н Премиер, Синдикат „Образование“ и българските учители и директори Ви честитят новата учебна година и Ви напомнят за някои ангажименти на Вас и Вашето правителство към Българското образование:

Ангажимент №1 – Българското образование да стане „Приоритет“ на българското правителство
За съжаление този ангажимент не е започнал да се случва, като българските училища не получиха обещаните им 9 милиона при актуализацията на бюджета, а българските деца и родители още не са чули колко ще бъде заделено за образование в бюджет 2014, в сравнение с мизерните 3,5% за 2013г.

Синдикат „Образование“ настоява приоритетът образование да се гарантира с 6% от брутния вътрешен продукт.

Ангажимент №2 – Връщане авторитета към българския учител
За съжаление този ангажимент е най – трудно изпълним, но той трябва да започне да се изпълнява веднага, като включва привличане на младите учители в училище със заплати различни от 250 евро и създаване на мотивация да останат там. Авторитетът на учителите е свързан и с тяхното достойно пенсиониране. Правителството трябва да осигури прекатегоризация на учителите от трета към втора категория труд и пенсии в съответствие с европейските норми в съотношение 70% от работната заплатата в сравнение с сегашните мизерни 40% съотношение между пенсия и заплата на учителите със средна възраст от вече 59 години.

Ангажимент №3 – Българските училища и детски градини да придобият европейски облик
Държавата трябва да поеме своята финансова и административна отговорност, като диференцира, а не размива своите отговорности от тези на общините. Държавата трябва да осигури условия за капиталовите ремонти на българските училища, много от които изглеждат мизерно и жалко. Правителството трябва да вмени на общините да поемат районирането на училищата по градове и да спре „лудата“ надпревара за ученици в училища с по 1000 – 1500 ученика, лишени от добро качество.

Синдикат „Образование“ предлага във всички големи общини да се планират изграждането на необходимия брой нови училищни сгради, необходими при преминаването на едносменен режим на организация на учебно възпитателния процес.

Ангажимент №4 – Българските деца и ученици да получат равен шанс за образование във всички общински и държавни училища
Правителството да се намеси и спре закриването на училища в България, през последните 13 години са закрити почти 2000 учебни заведения. Тази година, ако не знаете, се закриват 15 училища, което лоша национална политика. По този начин държавата провежда една вредна за самата нея глобализация и насочва деца и родители към София, Пловдив и Варна, като обезлюдява малките населени места и общини.

Ангажимент №5 – Да се реформира и подобри професионалното образование в България
Необходимо е да се създадат услови за нова визия на професионалното образование с намесата на държавата, което да включва: ревизия на професиите в професионалните гимназии; удвояване на часовете по специални предмети за учениците; изграждане на модерни кабинети по практика в професионалните гимназии; въвеждане на дуалната система на професионалното обучение, комбинираща теорията и практиката.

Ангажимент №6 – Да се спре източването на училищните бюджети от държавните и общински институции с данъци и такси непосилни за тях
Синдикат „Образование“ предложи да не се облагат с никакви данъци българските училища и детски градини и провежданите от тях образователни услуги. Това включва и необлагането с такса смет на учебните заведения, гарантирано със закон.