Учители

Синдикатът заплаши със стачки

Ако бъде ограничена ролята и авторитета на синдикатите в образованието с новия училищен закон, не само ще последват стачки, но това ще бъде пагубно за българското образование, се казва в писмо на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, подписано от председателя на организацията Юлиян Петров.

В него се казва още (без редакторска намеса)

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ направи повече от 30 предложения за реформата в българското образование, но много малко от тях са факт в проектозакона за предучилищното и училищно образование.

Синдикатът направи представителна национална анкета, относно мандатността на длъжността на училищния директор и резултатите от 90% на база 3600 гласували са тази длъжност да бъде мандатна. Това беше и едно от ключовите предложения на синдиката, което досега го няма в закона.

Друго проучване на Синдикат „Образование“ беше относно атестацията на педагогическите специалисти, процес който кореспондира с длъжността на държавния служител. (В България правителствата от десетки години не пожелаха да направят учителя държавен служител.) Синдикатът се обяви против тази атестация, която се е провалила в Американското образование през 90 – те, провалила се е и в редица европейски държави. Провалила се е и в недалечната 1980 година, когато БКП, преценила че учителите са заплаха за тоталитаризма и решила да им въведе „Атестация на педагогическите кадри“.

И след толкова много провали, едва ли нормалното българско общество вярва, че така нареченото портфолио на учителя с изчерпателна информация на всички аспекти, оформящи визията на учителя, ще помогне на педагога да бъде добрия

Започналия засилен и злонамерен обществен мониторинг относно длъжността на учителя е вредна и опасна кампания, която ще засили моралния упадък на българското общество и ще изкорени крехките зачатия на духовните ценности създавани в българското училище. Няма обществен дебат относно визията на българския полицай, българския адвокат, българския администратор, българския свещеник… Няма обществен дебат за визията на българския родител. Но има обществен дебат за българския учител, вместо необходимите му вяра и доверие в неговата високоблагородна мисия.

Синдикат „Образование“ е предложил да отпадне атестацията на педагогическите специалисти в този вид в проектозакона за образованието.

В аспектите на промени на системата на „Образованието“, някак се забравят някои основни заплахи към него.

Огромна заплаха е повишаващата се средна възраст на учителя, която достига 60 години, а при висшето образование е значително по – висока.

Синдикат „Образование“ многократно предлага на МОМН и МТСП, да се изгради национална  стратегия за „подмладяване на българския учител“, което не изключва професията на учителя да премине в друга категория труд.

Синдикатът предлага да се предприемат специални стратегически мерки за привличане на млади учители до 30 години, които освен че почти ги няма в българските учебни заведения, са и забравени от всички.

Огромни са очакванията на българското общество за промени в образователната система към по – добро, но единствено българските учители могат да променят българското училище и в резонанса на затихващите празници, нека запазим малко вяра надежда и любов за тях.