Училища

Синдикати написаха протестно писмо до министър Танев

Шефът на структурата на КНСБ в Техническия университет – София доц. Ивайло Симеонов написа протестно писмо до просветния министър проф. Тодор Танев, информира „Стандарт“.

В него той възразява на приетия бюджет от Академичния съвет за 2015 г. на ТУ София. Според доц. Симеонов от справката за разпределение на средствата, отпуснати по факултети, „е видно явно несъответствие със смисъла на разходване на тези средства, а именно – по професионални направления“.

Така най-проспериращите факултети на ТУ сумата на получаваните средства е редуцирана с 45%.

Затова структурата на КНСБ протестира и на специално заседание в ТУ е приела декларация, с която приема друг принцип за разходване на средствата – до 50% от средствата за допълнително възнаграждение за всички, имащи отношение към работния процес на направленията, до 20% от средствата за подобряване на материално-техническата база, до 20% за повишаване на квалификацията на преподаватели и студенти, до 10% за съфинансиране при участие в научноизследователски проекти.