Мнения

Синдикати и работодатели заседаваха в МОН

На 27 октомври 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование под председателството на г-жа Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката.

В него взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.

Дневният ред на заседанието включи представяне и обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета и анекс към Колективния трудов договор в системата на народната просвета.

Членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование взеха решение повишението на единните разходни стандарти в Бюджет 2015 и 2016 г. да се изразходва само и единствено за увеличаване на индивидуалните работни заплати на заетите в системата на народната просвета, считано от 1 октомври 2015 г.