Училища

Сертификат за стандарта Microsoft YouthSpark получиха и в Кюстендил

От старта на проекта Microsoft YouthSpark – CareerIT през 2012 г. Сдружението на завършилите Стопански факултет на СУ Св Кл Охридски си партнира ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, град Кюстендил.
 
С активната подкрепа на г-жа Валентина Стоименова на нейните ученици бяха представени алтернативни и модерни образователни програми чрез които да планират и реализират пълния си потенциал, както и получат по-големи възможности за образование, заетост и предприемачество.

На 15 Декември 2014 година седем от най-изявените ученици от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, град Кюстендил които са показали най-добри резултати в инициираното по проекта обучение гостуваха на Стопански факултет на СУ Св. Кл. Охридски и получиха възможност за напълно безплатно сертификация по програмите Microsoft Office Specialist (MOS) 2013 и Microsoft Technology Associate.

Сертификати получиха Марина Дамянова, Анита Стоянова и Моника Боянова.

Проектът „Microsoft YouthSpark – Кариера в ИТ“ е един от 27 гранта на Microsoft YouthSpark за младежки неправителствени организации в 25 страни в Европа през 2014 г. и част от световния ангажимент на Microsoft да се създадат възможности за 300 милиона младежи в 100 страни през следващите три години.