Институции

Сертификат за език заменя матурата за българите в чужбина

Сертификатът за владеене на български език за сънародниците ни чужбина ще равнява на оценка от матурата, заяви образователният министър Красимир Вълчев.

Това ще бъде възможно с промени в наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в България. В момента ако липсва оценка по български език и литература в дипломата за средно образование и тя е балообразуваща, по решение Академичния съвет на висшето училище може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език с минималното ниво на трудност В2. След това резултатът се приравнява към „отличен“ (6.00). Оценката от теста обаче не може да замества резултатът от държавния зрелостен изпит, ако такава е необходима в състезателния бал. Така нашите сънародници пропускат година преди да бъдат включени обратно в българската образователна система. „Едно дете, което се връща от Испания губи година, ако иска да се включи в системата с ВО в страната ни.“, заяви Вълчев. С промените, които ще бъдат предложени, ще се реши този проблем.

Българите в чужбина ще могат да кандидатстват и с матура на езика от съответната образователна система, в която са се обучавали според друга от промените. Така нашенците в Германия ще могат да се запишат в роден ВУЗ с матура по немски език.

Ще бъде направена и онлайн платформа за кандидатстване от чужбина, за да бъде улеснен цялостният процес. „По този начин децата от българските диаспори в няма да се налага да идват по три пъти до България.“, коментира още просветният министър. За да бъдат привлечени пък ще бъдат правени различни информационни кампании и изложения.

Източник: monitor.bg