Училища

Серия от активности ще отговарят на въпроса какво отключва агресията в училище

“Данните за близо 4200 случая на агресия в училище са докладвани от РИО и са достигнали до нас, но има и такива, за които не знаем”, заяви министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев.

“Ето защо се налага да работим активно в тази насока и да направим научно-практическа конференция по темата, за да обсъдим решения и да приемем нови адекватни мерки за преодоляване на тази негативна тенденция”, допълни той.

В тази насока ще бъдат  проведени работни кръгли маси, на които ще присъстват учители, директори и представители от РИО, психолози и възпитатели, които ще обобщят досегашния опит и ще споделят добри практики.

Той изрази увереност, че работната група, в която е включена и министър Бъчварова и съветници от други неевропейски страни, до броени дни ще направи пълен анализ на данните и ще състави картина за причините, довели до тези случаи на агресия, а до края на месеца ще се изготви стратегически документ – пакет от мерки за преодоляване на негативната тенденция.