Ученици

Сериозен ръст на отчетеното насилие между деца

Има доста сериозен ръст на отчетеното насилие между деца и върху деца. Това обяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева, цитирана от БНР. Тя обясни, че едната от причините е по-доброто проверяване на данните и по-добрия синхрон между институциите.

Кънева отбеляза, че тази статистика не означава, че на всяка цена има ръст на физическото насилие. Тя подчерта, че не става въпрос за бум на насилието в училище, а за адекватност на администрациите и много добра синхронизираност на системите, които досега поотделно са работили по наблюдението и реагирането спрямо насилието.

Офелия Кънева изнесе данни, които показват 89% ръст на насилието сред деца на базата на наблюдението и контрола, който агенцията реализира. Това става и чрез тематични проверки в училища от малки населени места и средно големи населени места. В 80% от случаите екипът в училищата работи със семействата на учениците. Това според Кънева е изключителен показател.

Относно мерките за справяне с насилието в училище, тя коментира, че често се споменава преместване на детето от един клас в друг. Според нея понякога това е решение – когато институциите късно са се намесили и нещата действително са изпуснати, както и когато средата не е в подкрепа на детето. Това е решение и когато институциите не са имали възможност да повлияят и да подпомогнат всички деца в тази среда.

Офелия Кънева отбеляза, че по-често казусът се решава с разширената работа с родителите и семейството и с намесата на външни експерти. Затова според нея един от най-успешните методи за справяне с конфликти в училище е привличането на допълнителни специалисти, на които да се доверят и които да работят с децата извън територията на училището.

Източник: news.bg