Мнения

Сергей Игнатов ще води делегация за сесия на ЮНЕСКО

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, ще участва в предстоящия Форум на лидерите, който ще се състои в Париж в рамките на програмата на 36-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, информират от Пресцентъра на МОМН.

Поканени са държавни и правителствени ръководители от страните, членуващи в организацията. Във фокуса на форума е темата „Как ЮНЕСКО  допринася за изграждането на култура на мира и за устойчиво развитие„.

Министър Игнатов ще представи позицията на България като ръководител на правителствената ни делегация за сесията на ЮНЕСКО. В дневния ред на сесията са включени редица въпроси от областите образование, наука, култура, комуникация, информация и информатика.

Генералната конференция ще обсъди и приеме програма и бюджет на международната организация за периода 2012 – 2013 г., както и предварителната рамка на средносрочната стратегия на ЮНЕСКО за периода 2014 – 2019 г.