Мнения

Сергей Игнатов: С новия закон търсим промяна на философията на образованието

Промяната на философията е най-важното нещо в бъдещия закон за предучилищното и училищно образование, категоричен е министър Сергей Игнатов е интервю за всекидневника „Монитор“.

„Проектът на Закон за предучилищното и училищното обучение предвижда новите предмети да се уредят с няколко държавни образователни стандарта – за общообразователната подготовка, за профилираната подготовка и за придобиване на професионална квалификация. Държавният образователен стандарт за учебния план пък ще определи броя часове за изучаване на отделните предмети по видове училища и по класове“, споделя още проф. Игнатов.

МОМН иска да предефинира целите и резултатите. От трупане на „обем от знания“, наученото да се ориентира към придобиване на ключови компетенции, акцентира още образователният министър.

Той говори и за промяната в подхода към учениците от последните класове, за които е предвидено допълнително профилиране и съсредоточаване на усилията на образователната институция към това да ги подготви за следващия етап от развитието им.

„Един от новите моменти в проекта на закона за училищно и предучилищно образование е свързан с матурите. Предвижда се учениците, които ще получават профилирано образование, да полагат държавен зрелостен изпит по български език и литература и по един от профилиращите предмети, които са изучавали“, казва още министърът.

Прочети цялото интервю със Сергей Игнатов ТУК