Мнения

Сергей Игнатов на заседание в Брюксел

Министър Сергей Игнатов ще участва в заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, което ще се проведе на 30 и 31 май 2012 г. в Брюксел, информира пресцентърът на МОМН.

В частта „Научни изследвания“ основна точка в дневния ред е предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ – Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020).

Позицията на страната ни за форума в Брюксел беше одобрена от Съвета по европейските въпроси на 21 май 2012 г.