Мнения

Сергей Игнатов: Иновациите са важни за развитието!

На 26 септември 2011 г. Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката, участва в иновационния форум „Русия – България: Развитие на сътрудничеството чрез иновации“, информира Пресцентърът на МОМН.

В изказването си по време на първото пленарно заседание министърът се спря на значението на иновациите като ключово средство за осигуряване на нови източници за растеж на икономиката и за повишаване качеството на живот, за създаване на работни места. Според него приетата от Народното събрание през юли 2011 г. Национална стратегия за научни изследвания 2020 отразява виждането на българското правителство, че образованието, научните изследвания, технологичното развитие и иновациите са основата за постигане на динамичен и устойчив икономически растеж. Стратегията има за цел да подпомогне науката в България за превръщането й във фактор за развитие на икономика, базирана на знанието и иновациите.

Министър Игнатов запозна гостите на форума с приоритетните области, към които да се концентрира интелектуалния и финансов ресурс на страната ни така, че да се увеличи ефективността на научноизследователската и иновационна дейност и да се създадат условия за постигане на сериозни научни резултати.

В двудневния форум, който се проведе в рамките на руското участие на Международния технически панаир в Пловдив, се включиха заместник-министърът на енергетиката и държавен секретар на Руската Федерация Ю. П. Сентюрин, заместник-министърът на образованието и науката на Руската Федерация С. В. Иванец,  представители на български държавни ведомства и на академичните среди на България и Русия.