Мнения

Сергей Игнатов: Възлагаме големи надежди на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“

България възлага сериозни надежди на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, коментира министърът на образованието Сергей Игнатов по време представянето на концепцията й на кръгла маса в Университета по библиотекознание.

Програмата се опитва да очертае цялата рамка от предучилищното, средното и висше образование, както и изследователските центрове. Дават се наставления не само как да кандидатстваме и харчим парите, но и цялостна визия за образованието и науката като взаимосвързана система, обясни министърът.

Това, което трябва да се уточни по нея е финансовата рамка, защото по думите на Игнатов спокойно може да се усвоят и милиарди в лв и евро. Кризата и продължаващото вече години „затягане на коланите“ обаче прави нереалистично такова желание.

„Пропуснати са години в системата на образованието, за да се стигне до момента, в който се налива в една дупка, но още много остават незапълнени“, обясни Игнатов и добави, че следващата седмица предстоят презентации и индивидуални разговори с представители на Европейската комисия.

Концепцията за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ е изготвена от междуведомствена група, сформирана от министъра на образованието, младежта и науката, съгласно Решение № 328 на Министерски съвет от 25 април 2012 година. Основната цел на предложената оперативна програма е постигането на интелигентен растеж и изграждането на общество, базирано на знанието, чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието.

Новата оперативна програма ще осигури:

  • значителни социално-икономически ползи за обществото чрез устойчивия ефект на инвестициите в дългосрочен план;
  • запазването и разкриването на нови работни места;
  • развитие на конкурентоспособността на работната сила;
  • подобряване на демографските показатели за България.

Най-мащабните проекти МОМН има готовност да стартира още в самото начало на програмния период 2014-2020 г.: изграждане на центрове за компетентност в приоритетни научни области и от интерес за Европа; студентски практики 2020; предучилищни и училищни програми за подобряване на достъпа и задържане на учениците; ученически, студентски, докторантски стипендии; реконструкция, ремонт и строителство на детски градини, училища и висши учебни заведения; други.