Учители

Семинар по проект The Social Capital School

Семинарът проект The Social Capital School е предназначен за преподаватели в начални и средни училища и родители, като има за цел да представи нови подходи за развитие на гражданските компетентности на учениците и родителите.

Той ще се проведе на 26 април 2012 г. в Пловдив.

В програмата:

  • Учители : (НЕ) Оставяйте децата сами! – Доброволци, родители и учители заедно за децата.
  • Презентация на локални и национални дейности от учители и родители по темата.
  • Добрите практики от български организации.


Виж повече информация