Ученици

Семинар на тема “Популяризиране на младежкото участие и активно гражданство“

Участници семинара на тема „Популяризиране на младежкото участие и активно гражданство“ обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст между 15 и 24 години.

Главен акцент на семинара ще бъде работата с „младежи в риск“.

Семинарът се провежда в рамките на проект на НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖИ ФОРУМ И УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ, и цели да повиши капацитета на младежките организации в България в процесите на овластяване на младежи в риск, като подобри взаимната работа между организациите, а с това да способства за обмяната на добри практики за окуражаване на уязвими групи младежи да участват в обществения живот и в процесите на разработване и взимане на решения.

Краен срок: 20 септември 2014 г.

Още по темата