Учители

Семинар “Интерактивни класни стаи за работа с таблети“

Семинарът е насочен към директори и учители, отговорни за използването на информационни и комуникационни технологии в учебния процес в училище. В него ще бъдат представени два модела на технологични решения за обучение в клас, при които по време на час активно се използва смартфон, интерактивен дисплей и таблет за всеки ученик; натрупаните резултати от постиженията на учениците се обработват автоматично. Участниците ще могат да видят как моделите се използват в 134 СОУ „Димчо Дебелянов“.

Семинарът се организира от РИО на МОН – София-град, Център за високи постижения в образованието към 134 СОУ „Димчо Дебелянов“ – София и Брейнуер ЕООД на 22 април 2016, петък.

В рамките на семинара ще бъдат представени 5 пилотни училища в София, в които се внедрява модела One-to-One. Участниците ще получат информация как да се включат безплатно в програма за използване на едно от решенията.

Предварителна програма

*Ще бъде осигурен симултантен превод на български език.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕдо 21 април 2016г.

Участието в семинара е безплатно!