Ученици

Семинар за учители от област Видин – ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Как да използваме онлайн система в нашето училище и как да работим с учители и ученици, за да се възползват от възможностите за образователния процес – 05 януари 2016г. – 08 януари 2016г.

Програма

Час

Тема

09:00 – 09:30

Въведение е облачните технологии и приложението им в образователния процес.

09:30 – 10:45

Запознаване и практическа работа със софтуерни приложения:

·       училищна поща

·       календар – записване на ангажименти, събития, срещи

·       споделяне на календар

·       поставяне на задачи и проследяване на изпълнението им

·       създаване на списък с контакти и групи от контакти

·       създаване и редактиране на групи по интереси, присъединяване на членове към група, групов разговор, споделяне на файлове с група, общ календар и бележник на група

10:45 – 11:00

Кафе пауза

11:00 – 11:50

Запознаване и практическа работа с OneDrive:

·       хранилище за документи – папки и файлове

·       организиране на документи, създаване и изтриване на папки

·       качване, преименуване и изтриване на документи

·       копиране и преместване на документи

·       споделяне на документи с учители и ученици

11:50 – 12:45

Онлайн създаване и редактиране на документи:

·       Word Online

·       Excel Online

·       PowerPoint Online

·       OneNote Online

Споделяне на MS Office документионлайн.

Съвместна работа с MS Office документи едновременно, в реално време, онлайн.

12:45 – 13:30

Обяд

13:30 – 14:45

Запознаване и практическа работа с Бележник на класа на OneNote:

·       изучаване на средата за работа

·       създаване на бележник

·       създаване и качване на електронно учебно съдържание

·       визуален изглед за учители и ученици

·       задаване на домашни работи чрез бележника на класа

·       изпълняване на домашни работи чрез бележника на класа

·       проверка на домашни работи чрез бележника на класа

14:45 – 15:00

Кафе пауза

15:00 – 15:45

Запознаване и практическа работа със Sway– онлайн софтуер за създаване и представяне на интерактивни отчети, доклади, презентации:

·       изучаване на средата за работа

·       създаване на нов Sway

·       импортиране на съдържание в Swayи трансформирането му във вид за онлайн представяне

·       вмъкване на различни елементи в Sway– текстове, изображения, клипове, вграждане

·       споделяне на интерактивната презентация

15:45 – 16:00

Обобщение, коментари, въпроси

Live

https://meet.lync.com/ouglom/teacher/9KB94TRZ

Анкета

https://ouglom-my.sharepoint.com/personal/teacher_ouglom_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=OR2bENcVHw4Lz1B2vxXxgDB7%2bea7akvWwPGgxkd6VOg%3d&docid=1_14ebe2fed20a3454aa00b81d7b041419c&wdFormId=%7BCB764088%2D8B36%2D40D4%2D8B32%2D451C544E3A85%7D