Учители

Семинар за внедряване на иновативните технологии в детската градина

РУО на МОН – София-град, ДГ 65  „Слънчево детство“ – София, СО Дирекция „Образование“ съвместно с “Брейнуер“ ЕООД и ДЗЗД „Обучение“ организират семинар „Успешни политики за внедряване на иновативни образователни технологии в детската градина“. Семинарът ще се състои на 20 април 2017г., четвъртък. Мястото е ДГ 65 „Слънчево детство“, ул. Ал. Момчев 2, район Слатина.

Целта на семинара е да се запознаят директори и учители в детски градини с успешни политики за внедряване на иновативни модели за използване на дигитални технологии в образователния процес в предучилищното образование. Моделите включват демонстрация на работа с интерактивен дисплей, използване на документ камера за  визуализиране на печатно съдържание, вотинг система за активно индивидуално участие на децата и уеб базирана система за проверка на знания.

Предварителна програма

09:30 – 10:00 Регистрация на участниците
10:00 – 10:10 Откриване на семинара
Представител на РУО на МОН и СО Дирекция „Образование“
10:10 – 10:20 Представяне опита на ДГ 65 „Слънчево детство“ във внедряването и  използване на интерактивни образователни технологии в детската градина
10:20 – 10:30 Открит урок в 4 ПГ с видеонаблюдение
10:30 – 10:40 Представяне опита на ДГ 184 „Мечо Пух“
10:40 – 10:50 Представяне опита на ДГ 47 „Незабравка“
11:00 – 11:10 Открит урок в 1 група с видеонаблюдение
11:10 – 11:30 Кафе пауза
11:30 – 12:00 Интерактивни образователни технологии на тайванската фирма AClass
Самс Ванг,  президент на фирмата (За участниците ще бъде осигурен симултантен превод)

За участието в семинара е необходима предварителна регистрация до 19 април 2017г., в уеб страницата на ДЗЗД Обучение – http://it-obuchenie.info. Поради ограничения брой места в залата регистрацията на участниците ще бъде затворена след изчерпването им.

Източник: Brainware