Институции Ученици

Семинари с родители в новата програма на центъра за образователна интеграция

Семинари и информационни срещи с родители, мотивационни кампании за детски градини и предотвратяване на дискриминацията.

Това са само част от дейностите, които ще се случват по Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2019-2021 г., обясни пред „Монитор“ директорът Мануела Радева.

„Съобразили сме се политиките за обхват и задържане на децата на правителството, за десегрегация, работа с родители и обмен на опит между различни училища“, заяви тя. Всички дейности зависят от района, в който се намират детските градини и училищата, потребностите на родителите и техните деца. Радева подчерта, че работа на центъра с учениците е през цялата година и не се припокрива с дейности за интеграция, финансирани по други национални програмите.

Програма за дейността на центъра, който е създаден през 2005 г., беше приета от Министерският съвет. Тя е в синхрон със Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.), сред чиито цели са пълноценната социализация и гарантирането на равен достъп до качествено образование. По програмата се предвижда се да се извършват мониторинг и оценка на въздействието на мерките за образователна интеграция чрез аналитично-прогнозни дейности. С привлечените средства от външни донорски организации и средствата от държавния бюджет центърът ще финансира проекти в съответствие с приоритетите, залегнали в неговата програма.

Източник: monitor.bg