Мнения

Семинари за електронно сътрудничество и професионално развитие по програма “Еразъм+“ за учители и преподаватели

Европейските eTwinning семинари и семинарите за професионално развитие (Professional development workshop – PDW) по дейност eTwinning се организират от Националните звена за координация по дейността в различни европейски страни.

Целта на провеждането на подобни събития е създаването на контакти, които да прераснат в сътрудничество, както и разработването на идеи за проекти по конкретната тема, които да бъдат реализирани в eTwinning платформата с активното използване на информационните и комуникационни технологии.

Семинарите са насочени към професионалното развитие, чрез запознаване със съвременни технологии и педагогически методи. Традиционно, част от програмата на семинарите от този тип включва представяне на съвременни образователни софтуеърни продукти, работа с он-лайн инструменти за международно сътрудничество, приложение на Web 2.0 инструменти в учебния процес, или просто презентиране на добри практики, създадени в рамките на друга европейска образователна система.

Още информация