Ученици

Семейството е ключов фактор за насилието сред подрастващите

Обидата е най-често срещаната форма на агресията сред учениците в община Севлиево, сбиванията са на второ място, посочват резултати от анкета, публикувани в местния в. „Росица”. Учениците определят семейството, като най-важния фактор, оказващ влияние върху проявата и превенцията на насилието сред подрастващите.

 

Общо 51% от учениците в общината смятат, че вербалната агресия е най-разпространената форма на насилие, като 47% от учениците 5 – 8 клас са дали този отговор и 54% учениците от 9 – 10 клас са на това мнение.

 

29% от всички анкетирани смятат, че сбиванията са най-често срещаната форма на насилие. При малките процентът е по-голям – 38%, а при 15-16 г. е 21%, което се дължи на обстоятелството, че по-големите вече са по-улегнали и проявяват агресията си предимно с думи.

 

Останалите отговори са: изнудване – 7%; няма насилие – 8%; друго – 5%.

 

29% от анкетираните са дали отговор, че причината за насилие сред подрастващите е липсата на родителски контрол. 32% смятат, че именно родителите могат да помогнат за предотвратяване на насилието сред учениците.

 

26% смятат, че причина за агресивното поведение е възпитанието в семейството. Според всеки пети агресията е резултат от влиянието на приятелския кръг. 15% смятат, че причината е влиянието на компютърните игри, филмите и медиите. 10% са отговорили, че причината е в недостатъчното внимание, което учителите отделят на проблемите при подрастващите.

 

Сред отговорилите на въпроса кой може да помогне най-много в борбата с насилието в училище, на второ място след отговорилите, че това са родителите, 23% смятат, че никой не може да помогне. 23% вярват на органите на реда, 18% на учителите. 4% са отговорили с „друго”.