Училища

Селата с гимназии до десети клас

Новият закон дава още една възможност, от която училищата в малките населени места могат да се възползват. Те могат да преобразуват основните си училища, които до момента бяха до осми клас, в обединени, които да свършват до десети.

Решение за това трябва да бъде взето от общинските съвети, ако училището има преподавателски ресурс за това. Мотивът за тази промяна е свързан с това, че основните училища вече ще се завършват в седми клас, а това е твърде ранна възраст, за да може едно дете да пътува до гимназия в друг град.

Затова досегашното основно училище ще получи възможност да интегрира в себе си и първия гимназиален етап, който се завършва в десети клас. Едва след десети клас ученикът вече ще кандидатства в друг град за втория етап на гимназията.

Друга нова възможност, която дава законът, е частните училища да могат да преподават по образователни програми на други държави. В рамките на една година обаче всички частни школа и детски градини трябва да преминат през пререгистрация.