Мнения

Сезират прокуратурата заради сайт за продажба на дипломи

Министерството на образованието и науката сезира Районната прокуратура – София, за сайт, предлагащ продажба на дипломи за средно и висше образование, с оглед извършването на проверка и предприемане на съответните действия с цел прекратяване на подобни престъпления.

В Министерството на образованието и науката постъпиха няколкократни сигнали за  интернет-страница, на която се предлагат за продажба дипломи за средно и висше образование срещу заплащане. Информацията за подобно престъпно предлагане се разпространява в социални мрежи и различни потребителски портали в интернет пространството.

Министерството на образованието и науката напомня, че стриктно следи, контролира и регистрира издаването на дипломи и сертификати като за целта се прилагат различни методи.

Взети са също съответни превантивни мерки за защита на документите от форми на манипулации и фалшификации.